Is hosting the Super Bowl worth the NFL’s ransom?

Geweldig artikel over de supbowl In de sportwereld gaan miljarden euro’s aan publiek en privaat geld om. Zij wordt mede daardoor steeds professioneler en commerciëler. Zo’n sportwereld heeft behoefte aan sporteconomische kennis en ervaring. Aan specialisten die enerzijds de passie en emotie van de sport (her)kennen en anderzijds economische krachten en ontwikkelingen in en