Geweldig artikel over de supbowl

In de sportwereld gaan miljarden euro’s aan publiek en privaat geld om. Zij wordt mede daardoor steeds professioneler en commerciëler. Zo’n sportwereld heeft behoefte aan sporteconomische kennis en ervaring. Aan specialisten die enerzijds de passie en emotie van de sport (her)kennen en anderzijds economische krachten en ontwikkelingen in en rond de sport doorgronden. Zodat sportorganisaties hierop kunnen anticiperen in plaats van reageren. En de inzichten kunnen gebruiken om de sport verder te versterken.

Lees het Artikel