SPORTECONOMIE

In de sportwereld gaan miljarden euro’s aan publiek en privaat geld om. Zij wordt mede daardoor steeds professioneler en commerciëler. Zo’n sportwereld heeft behoefte aan sporteconomische kennis en ervaring. Aan specialisten die enerzijds de passie en emotie van de sport (her)kennen en anderzijds economische krachten en ontwikkelingen in en rond de sport doorgronden. Zodat sportorganisaties hierop kunnen anticiperen in plaats van reageren. En de inzichten kunnen gebruiken om de sport verder te versterken.

Onze diensten en expertise zijn geclusterd rond vijf werkvelden:

  1. Beleidsontwikkeling
  2. Economische impact studies
  3. Onderzoek en advies
  4. Olympische ambities
  5. Presentaties en colleges

ONZE DIENSTEN EN EXPERTISE

Economie is overal. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sport zelf. Wij hebben honderden projecten uitgevoerd rond uiteenlopende vraagstukken en onderwerpen. Van Olympische Spelen tot beweegprogramma’s en van dopinggebruik tot sportaccommodaties.

Wij helpen onze opdrachtgevers door onze kennis, ervaring en energie beschikbaar te stellen en te vertalen naar waardevolle inzichten en adviezen. Het genereren en overdragen van deze inzichten en adviezen is maatwerk. Soms is diepgravend onderzoek nodig en een gedetailleerde rapportage. Soms volstaat een workshop of presentatie.

1. Beleidsontwikkeling

Wij ondersteunen organisaties in en rond de sport bij het formuleren van beleid. Daarbij kan het gaan om voorbereidend onderzoek gericht op het aanleveren van relevante feiten en inzichten. Of om het verzorgen van inhoudelijke workshops. Maar Sport2B kan indien gewenst ook complete beleidsnota’s schrijven. En ook met het uitvoeren van beleidsevaluaties heeft Sport2B ruime ervaring.

Voorbeeldprojecten

2. Economische impact studies

Sport2B kent het rendement van een evenement. Als sporteconomen zijn wij bij uitstek in staat de economische betekenis van een sportevenement vast te stellen. We hebben dat al vele malen gedaan, zowel voorafgaand aan evenementen (prognose) als achteraf. Ook van organisaties, accommodaties, projecten of wet- en regelgeving kunnen wij de economische impact bepalen. Daarbij hanteren wij altijd de WESP-methodiek als uitgangspunt.

Voorbeeldprojecten

3. Onderzoek & advies

De sportwereld benadert Sport2B met zeer uiteenlopende vragen. Dat ervaren wij als een signaal van vertrouwen. Vanuit onze brede ervaring kunnen wij vrijwel alle vragen beantwoorden. Zo helpen wij onze opdrachtgevers met onder meer marktstudies, haalbaarheidsonderzoeken, competitie-analyses, expertsessies en het ondersteunen van commissies. Indien nodig schakelen wij specialisten uit ons netwerk in. Of we verwijzen direct aan hen door.

Voorbeeldprojecten

4. Olympische ambities

Of ons onderzoek van Olympisch niveau is mogen anderen bepalen. Feit is wel dat Sport2B diverse onderzoek- en adviesprojecten heeft gedaan rond zowel Olympische Spelen als het Olympisch Plan 2028. Onze kennis en ervaring betreft de organisatie en financiering van nationale en lokale Olympische ambities (Spelen en Plan) en de bijbehorende ruimtelijke en economische effecten.

Voorbeeldprojecten

5. Presentaties & colleges

De sporteconomische kennis en ervaring van sport2B vormen een bron van inspiratie voor interessante verhalen. Wij verzorgen dan ook met regelmaat presentaties op congressen en (sponsor)bijeenkomsten. Over de hypercommerciële Amerikaanse sportmarkt, de economie van de Olympische spelen of andere sporteconomische thema’s. Daarnaast verzorgt Sport2B bij diverse onderwijsinstellingen (jaarlijkse) gastcolleges. Ook ontwikkelen wij onderwijsmodules rond het thema sporteconomie.

Voorbeeldprojecten

Sport2b werkt onder andere voor