Professionalisering arbeidsverhoudingen in de topsport

De WOS maakt zich sterk voor verdere professionalisering van de arbeidsverhoudingen in de sportsector. Rond dit thema heeft zij eind 2008 een inspirerende expertsessie georganiseerd, als aftrap voor een breed onderzoek naar de stand van zaken op dit punt en mogelijke verbeteringen. In de eerste maanden van 2009 heeft zij hierover een stevig adviesrapport

Professionalisering arbeidsverhoudingen in de topsport2019-10-30T15:37:41+00:00

Analyse effecten Olympische bids

In het kader van het Olympisch Plan 2028 wordt in ons land ook nagedacht over een mogelijke Olympische kandidatuur. NOC*NSF ziet het als haar taak de discussie over een eventueel Nederlands bid te voeden met relevante feiten. Zij heeft Sport2B daarom gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van Olympische bids. Daarbij ging het

Analyse effecten Olympische bids2019-10-30T15:38:14+00:00

Olympische ambities Amsterdam

De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond het Olympisch Plan 2028 én die betreffende een eventuele Olympische kandidatuur. Amsterdam ziet voor zichzelf in beide trajecten een belangrijke rol weggelegd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had het projectbureau Olympische Ambitie van de gemeente behoefte aan antwoorden op een tweetal vragen. Wat

Olympische ambities Amsterdam2019-10-30T15:38:52+00:00
Ga naar de bovenkant