Ondersteuning kennisteam sportkunde HAN

Het kennisteam Sporteconomie en Strategisch Sportmanagement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen had behoefte aan meer focus in haar marktgerichtheid. Dit met het oog op eventuele derde geldstroom onderzoeksprojecten, maar ook in relatie tot de continue ontwikkeling van het praktijkgerichte curriculum. In een tweetal workshops heeft Sport2B het kernteam geholpen bij het beantwoorden

Ondersteuning kennisteam sportkunde HAN2019-10-30T15:52:25+00:00

Evaluatie subsidie kennisfunctie Sport

De provincie Noord-Holland verstrekt sinds 2011 jaarlijks een boekjaarsubsidie aan Sportservice Noord-Holland voor het uitvoeren van de kennisfunctie Sport. Dit betreft het verzamelen, verbinden en verspreiden van relevante kennis ten behoeve van de Noord-Hollandse sportwereld. In 2013 had de provincie behoefte aan een evaluatie van de doeltreffendheid van deze subsidie. Sport2B heeft samen met

Evaluatie subsidie kennisfunctie Sport2019-10-30T15:29:13+00:00

Economische impact NK baanwielrennen

Sport2B is lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De WESP heeft tot doel de kwaliteit van het onderzoek rond evenementen te verbeteren. Eén van de afspraken binnen deze werkgroep is dat partijen peer reviews uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij elkaars onderzoekswerk beoordelen. Reviewers ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Sport2B werd door de

Economische impact NK baanwielrennen2019-10-30T15:29:55+00:00

Ondersteuning Commissie Anti-Doping Aanpak

Als reactie op schokkende onthullingen over dopinggebruik in de wielersport besloten de KNWU (wielerbond), NOC*NSF en het ministerie van VWS een onafhankelijke onderzoeks-commissie in te stellen. Deze commissie, onder leiding van voormalig minister Winnie Sorgdrager, had doel de dopingcultuur in het wielrennen en het gevoerde anti-dopingbeleid te onderzoeken. Daartoe is desk research verricht en

Ondersteuning Commissie Anti-Doping Aanpak2019-10-30T15:31:29+00:00
Ga naar de bovenkant