Sport2B heeft samen met de WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport) en Arko Sports Media een projectvoorstel ingediend bij het Europafonds. Dit subsidiefonds is bedoeld om projecten te financieren die de discussie over Europa en de positie van Nederland daarin stimuleren. Elk jaar worden een aantal inhoudelijke thema’s benoemd waarlangs de discussie dient te worden gestructureerd.

Sport2B, de WOS en Arko hebben de discussie over Europa gestimuleerd door het organiseren van een congres over ‘Sport en Europa’, het ontwikkelen van een lespakket ‘Sport en Europa’ voor studenten, het en – als onderdeel hiervan – organiseren van inhoudelijke debatsessies bij enkele onderwijsinstellingen. Als onderdeel van het lespakket is de publicatie Spelregels voor buiten de lijnen, over de invloed van Europa op de sportsector verschenen.

Partners:

Projectdetails

Sporten:
Periode: