In het kader van het Olympisch Plan 2028 wordt in ons land ook nagedacht over een mogelijke Olympische kandidatuur. NOC*NSF ziet het als haar taak de discussie over een eventueel Nederlands bid te voeden met relevante feiten. Zij heeft Sport2B daarom gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van Olympische bids. Daarbij ging het niet zozeer om winnende bids, maar vooral om de vraag welke (positieve) effecten verloren bids met zich meebrengen. Daarnaast is ook de kostenontwikkeling van Olympische bids onderzocht en zijn lessen getrokken uit de gedane bevindingen.

Projectdetails

Sporten:
Periode: