Amsterdam had de eer in 2010 startplaats te zijn van de Giro d’Italia. De gemeente wilde graag weten welke economische impact dit evenement op de stad heeft gehad én hoe de bewoners langs het parcours het evenement beleefd hebben.

Sport2B heeft samen met Meerwaarde en enkele HBO’s onderzoek gedaan om deze inzichten op tafel te krijgen. Gedurende vier dagen hebben ongeveer 200 studenten bestedings- en belevingsenquêtes afgenomen bij bezoekers en omwonenden. Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven van de organisatie geanalyseerd en is een onderbouwde inschatting gemaakt van de bestedingen van de deelnemende ploegen en de aanwezige media-vertegenwoordigers.

Partners:

Projectdetails

Opdrachtgevers:
Sporten:
Periode: