De provincie Noord-Holland verstrekt sinds 2011 jaarlijks een boekjaarsubsidie aan Sportservice Noord-Holland voor het uitvoeren van de kennisfunctie Sport. Dit betreft het verzamelen, verbinden en verspreiden van relevante kennis ten behoeve van de Noord-Hollandse sportwereld. In 2013 had de provincie behoefte aan een evaluatie van de doeltreffendheid van deze subsidie. Sport2B heeft samen met Bureau Beweeg voor dit onderzoek geoffreerd en de opdracht verkregen. In 2,5 maanden is een gedetailleerde evaluatie uitgevoerd.

Partners:

Projectdetails

Sporten:
Periode: