Nederland is één van de kandidaten voor de organisatie van het WK Voetbal in 2018. Om de discussie en besluitvorming over dit project te voeden heeft het Ministerie van Economische Zaken voor dit evenement een kosten- en batenanalyse laten uitvoeren. De inhoud en toonzetting van deze analyse waren echter zodanig dat zowel bij de Nederlands-Belgische bidorganisatie als bij de Olympisch Vuur organisatie (Olympisch Plan 2028) behoefte ontstond aan een objectieve second opinion.

Onder aanvoering van Sport2B heeft een consortium van vier bureau’s in korte tijd vanuit verschillende invalshoeken de geprognotiseerde kosten en baten tegen het licht gehouden.

Partners:

Projectdetails

Opdrachtgevers:
Sporten:
Periode: