De Academie voor Sportstudies van de Haagse Hogeschool  heeft de ambitie haar Sportmanagement­opleiding over enkele jaren ook in het Engels aan te bieden. Het College van Bestuur eist in zo’n geval dat eerst een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek dient in ieder geval antwoord te geven op de volgende vragen. Is er voldoende marktpotentie voor de nieuwe opleiding? En zo ja, hoe dient de opleiding te worden vormgegeven (op hoofdlijnen). De Academie heeft Sport2B gevraagd dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. .