De gemeente Alkmaar kreeg eind 2018 de organisatie van het EK Wielrennen toegewezen. Door omstandigheden was er geen sprake van een regulier bidproces en vond de toewijzing uitzonderlijk laat plaats. Daardoor was er sprake van een extreem korte voorbereidingstijd. Om zicht te krijgen op eventuele risico’s van de versnelde voorbereiding én kansen op verbeteringen vroeg de gemeente Alkmaar Sport2B om een onafhankelijke kritische toetsing van alle plannen en activiteiten. Naast het bestuderen van de plannen zijn gesprekken gevoerd met alle verantwoordelijken en stakeholders. De rapportage van Sport2B heeft een aantal risico’s en verbeterpunten blootgelegd. Ook hebben de bevindingen een rol gespeeld bij het verkrijgen van de VWS-subsidie.

Partners:

In aanloop naar het EK Wielrennen vroeg gemeente Alkmaar Sport2B om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Projectdetails

Opdrachtgevers:
Sporten:
Periode: