De gemeente Breda wil een onderbouwde visie ontwikkelen op haar relatie met NAC. Dit moet haar in staat stellen in de toekomst een afgewogen en duidelijk beleid te voeren. Als input voor haar beleidsontwikkeling heeft de gemeente Sport2B en het economisch onderzoeksbureau Decisio gevraagd de betekenis van de bvo voor Breda helder in kaart te brengen.

Via deskresearch en interviews is gedetailleerd inzicht verkregen in alle relevante geldstromen en alle positieve en negatieve (maatschappelijke) effecten die samenhangen met NAC Breda. Bij de analyse en rapportage is gebruik gemaakt van een handzaam format waarin de 3 B’s van Beleving, Betrokkenheid en Bestedingen centraal staan. Daardoor biedt de eindrapportage biedt op gestructureerde wijze inzicht in de brede maatschappelijke betekenis van NAC, met uitsplitsingen naar zowel de financieel-economische kosten en baten als naar de meer emotionele en sociale effecten.

Partners:

Projectdetails

Opdrachtgevers:
Sporten:
Periode: