De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBO) wil de hoogste volleybalcompetities bij de mannen en de vrouwen (respectievelijk de A-league en de DELA-league) aantrekkelijker maken voor zowel spelers en clubs als sponsoren en het zaal- en televisiepubliek. Deze ambitie wordt gedeeld door de deelnemende clubs. De NeVoBo heeft Hypercube Business Innovation en Sport2B gevraagd vast te stellen ‘aan welke knoppen men moet draaien’ om de gewenste kwaliteitsimpuls te realiseren.  Hypercube en Sport2B bouwen bij deze opdracht voort op hun (internationale) ervaringen met ‘competition analysis’, onder meer in het betaald voetbal.

De NeVoBo, de clubs, Sport2B en Hypercube hebben met dit project een dubbele doelstelling. In de eerste plaats worden met behulp van een uitgebreide sportief-economische analyse vanuit sportief, maatschappelijk en economische oogpunt kritische succesfactoren geïdentificeerd (wat maakt een volleybalcompetitie of –club succesvol?).

In de tweede plaats worden op basis van deze succesfactoren en een econometrische analyse onderbouwde adviezen gegeven over optimalisatie van de twee competities (aantal clubs, competitieformat, speeldagen, et cetera). Gedurende twee competitieseizoenen zal het projectteam van Hypercube/Sport2B samen met de volleybalclubs relevante sportieve en economische data verzamelen. Na een tussentijds analyse in de zomer van 2011 zal in 2012 de eindrapportage worden opgeleverd.

Partners: