In samenwerking met KPMG heeft Sport2B advies uitgebracht over de verdere professionalisering van de (para)medische zorg en begeleiding van topsporters in ons land. Clustering van het zorgaanbod staat daarbij centraal. Om deze clustering te realiseren is een nieuwe financieringssystematiek nodig die bonden aanmoedigt om hun zorgvraag (en de bijbehorende subsidiegelden) te bundelen.

Sport2B en KPMG presenteren in hun advies zowel het eindbeeld (organisatie) van de toekomstige topsportmedische infrastructuur, als de wijze waarop dit eindbeeld tot stand kan worden gebracht (financiering). Het onderzoek is begeleid door een commissie waarin naast NOC*NSF ook VWS, NOC*NSF AtletenCommisie, VSG (sportartsen) en NVFS (sportfysiotherapeuten) waren vertegenwoordigd.

Partners:

Projectdetails

Sporten:
Periode: