Sport2B is lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De WESP heeft tot doel de kwaliteit van het onderzoek rond evenementen te verbeteren. Eén van de afspraken binnen deze werkgroep is dat partijen peer reviews uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij elkaars onderzoekswerk beoordelen. Reviewers ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Sport2B werd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd een kritische toets uit te voeren op hun onderzoek naar de economische spin-off van het NK Baanwielrennen in Apeldoorn.

Projectdetails

Sporten:
Periode: