Sport2B is door Grontmij |Marktplan gevraagd mee te werken aan het opstellen van de sportnota voor de gemeente Haarlemmermeer. Sport2B richtte zich daarbij op het topsportbeleid, Grontmij | Marktplan nam de breedtesport en de eindredactie voor haar rekening. In een tijdsbestek van slechts enkele weken is de sportnota opgesteld, inclusief uitwerking en begroting.

Partners:

Projectdetails

Opdrachtgevers:
Sporten: