Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Evaluatie subsidie kennisfunctie Sport

De provincie Noord-Holland verstrekt sinds 2011 jaarlijks een boekjaarsubsidie aan Sportservice Noord-Holland voor het uitvoeren van de kennisfunctie Sport. Dit betreft het verzamelen, verbinden en verspreiden van relevante kennis ten behoeve van de Noord-Hollandse sportwereld. In 2013 had de provincie behoefte aan een evaluatie van de doeltreffendheid van deze subsidie. Sport2B heeft samen met Bureau Beweeg voor dit onderzoek geoffreerd en de opdracht verkregen. In 2,5 maanden is een gedetailleerde evaluatie uitgevoerd. Partners: [...]

Bekijk project »
 

Economische impact NK baanwielrennen

Sport2B is lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De WESP heeft tot doel de kwaliteit van het onderzoek rond evenementen te verbeteren. Eén van de afspraken binnen deze werkgroep is dat partijen peer reviews uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij elkaars onderzoekswerk beoordelen. Reviewers ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Sport2B werd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd een kritische toets uit te voeren op hun onderzoek naar de economische spin-off van het NK Baanwielrennen in Apeldoorn. [...]

Bekijk project »