Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

De rol van Europa in de sport

Sport2B heeft samen met de WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport) en Arko Sports Media een projectvoorstel ingediend bij het Europafonds. Dit subsidiefonds is bedoeld om projecten te financieren die de discussie over Europa en de positie van Nederland daarin stimuleren. Elk jaar worden een aantal inhoudelijke thema’s benoemd waarlangs de discussie dient te worden gestructureerd. Sport2B, de WOS en Arko hebben de discussie over Europa gestimuleerd door het organiseren van een congres over ‘Sport en Europa’, het ontwikkelen van een lespakket ‘Sport en Europa’ voor studenten, het en – als onderdeel hiervan - organiseren van inhoudelijke debatsessies bij enkele onderwijsinstellingen. Als onderdeel van het lespakket is de publicatie Spelregels voor buiten de lijnen, over de invloed van Europa op de sportsector verschenen. Partners: [...]

Bekijk project »