Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Optimaliseren A-League en DELA-League

De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBO) wil de hoogste volleybalcompetities bij de mannen en de vrouwen (respectievelijk de A-league en de DELA-league) aantrekkelijker maken voor zowel spelers en clubs als sponsoren en het zaal- en televisiepubliek. Deze ambitie wordt gedeeld door de deelnemende clubs. De NeVoBo heeft Hypercube Business Innovation en Sport2B gevraagd vast te stellen ‘aan welke knoppen men moet draaien’ om de gewenste kwaliteitsimpuls te realiseren.  Hypercube en Sport2B bouwen bij deze opdracht voort op hun (internationale) ervaringen met ‘competition analysis’, onder meer in het betaald voetbal. De NeVoBo, de clubs, Sport2B en Hypercube hebben met dit project een dubbele doelstelling. In de eerste plaats worden met behulp van een uitgebreide sportief-economische analyse vanuit sportief, maatschappelijk en economische oogpunt kritische succesfactoren geïdentificeerd (wat maakt een volleybalcompetitie of –club succesvol?). In de tweede plaats worden op basis van deze succesfactoren en een econometrische analyse onderbouwde adviezen gegeven over optimalisatie van de twee competities (aantal clubs, competitieformat, speeldagen, et cetera). Gedurende twee competitieseizoenen zal het projectteam van Hypercube/Sport2B samen met de volleybalclubs relevante sportieve en economische data verzamelen. Na een tussentijds analyse in de zomer van 2011 zal in 2012 de eindrapportage worden opgeleverd. Partners: [...]

Bekijk project »

Analyse Nederlandse zaalvoetbalmarkt

De KNVB beraadt zich op een strategie om het zaalvoetbal in ons land een impuls te geven. In de voorbereiding daarop had de bond behoefte aan meer inzicht in de aard en omvang van de zaalvoetbalmarkt en verschillende deelsegmenten daarbinnen. Sport2B heeft op basis van beschikbare cijfers en interviews met aanbieders van officiële en 'wilde' zaalvoetbalcompetities een beeld geschetst van de huidige zaalvoetbalmarkt. [...]

Bekijk project »

Quick scan toekomstperspectief FC Den Bosch

In februari 2008 heeft Sport2B in opdracht van de gemeente Den Bosch een quick scan onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van FC Den Bosch. Destijds heeft het onderzoek als input gediend voor politieke discussies omtrent de plaatselijke betaald voetbalorganisatie. In het najaar van 2010 verzocht de gemeente ’s-Hertogenbosch Sport2B om op basis van deskundig inzicht het toenmalige oordeel in het perspectief te plaatsen van enkele trends en ontwikkelingen die sinds 2008 hebben plaatsgevonden. [...]

Bekijk project »