Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Economische impact NK baanwielrennen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport2B is lid van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). De WESP heeft tot doel de kwaliteit van het onderzoek rond evenementen te verbeteren. Eén van de afspraken binnen deze werkgroep is dat partijen peer reviews uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij elkaars onderzoekswerk beoordelen. Reviewers ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Sport2B werd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevraagd een kritische toets uit te [...]

Bekijk project »

Ondersteuning Commissie Anti-Doping Aanpak

Commissie Sorgdrager

Commissie Anti-Doping Aanpak Als reactie op schokkende onthullingen over dopinggebruik in de wielersport besloten de KNWU (wielerbond), NOC*NSF en het ministerie van VWS een onafhankelijke onderzoeks-commissie in te stellen. Deze commissie, onder leiding van voormalig minister Winnie Sorgdrager, had doel de dopingcultuur in het wielrennen en het gevoerde anti-dopingbeleid te onderzoeken. Daartoe is desk research verricht en zijn tientallen vertrouwelijke gesprekken gevoerd met renners, ploegleiders, sponsoren, journalisten, (medisch) begeleiders, etc. [...]

Bekijk project »