Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Ondersteuning adviescommissie toekomstplan ETO ballpark

Gemeente Haarlemmermeer

Ondersteuning adviescommissie toekomst ETO ballpark In 2014 verhuisde honkbalhoofdklasser Hoofddorp Pioniers naar een nieuwe locatie. Het oude veld moest plaats maken voor woningbouw en de club mocht haar intrek nemen in het ETO ballpark, een topsportaccommodatie gericht op het huisvesten van een hoofdklasser, het nationale team en internationale evenementen waaronder eventueel in Europa te spelen MLB-wedstrijden. Het ETO ballpark wordt door kenners gezien als het mooiste tophonkbalcomplex in Europa. Mede [...]

Bekijk project »

Olympische kansen Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

Olympische kansen Haarlemmermeer De gemeente Haarlemmermeer heeft Olympische ambities! In de discussie over een eventuele Olympische kandidatuur is de gemeente Haarlemmermeer regelmatig in beeld als mogelijke locatie voor mogelijke Olympische activiteiten. Alle reden dus  voor de gemeente om nader onderzoek te doen naar de wijze waarop zij optimaal kan aanhaken bij en bijdragen aan een mogelijke Olympische kandidatuur. Wat kan de eventuele organisatie van de Spelen betekenen voor de gemeentelijke [...]

Bekijk project »

Sportnota gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

Sportnota gemeente Haarlemmermeer Sport2B is door Grontmij |Marktplan gevraagd mee te werken aan het opstellen van de sportnota voor de gemeente Haarlemmermeer. Sport2B richtte zich daarbij op het topsportbeleid, Grontmij | Marktplan nam de breedtesport en de eindredactie voor haar rekening. In een tijdsbestek van slechts enkele weken is de sportnota opgesteld, inclusief uitwerking en begroting.   Partners: [...]

Bekijk project »