Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Haalbaarheidsonderzoek en risico-analyse EK Wielrennen 2019

De gemeente Alkmaar kreeg eind 2018 de organisatie van het EK Wielrennen toegewezen. Door omstandigheden was er geen sprake van een regulier bidproces en vond de toewijzing uitzonderlijk laat plaats. Daardoor was er sprake van een extreem korte voorbereidingstijd. Om zicht te krijgen op eventuele risico’s van de versnelde voorbereiding én kansen op verbeteringen vroeg de gemeente Alkmaar Sport2B om een onafhankelijke kritische toetsing van alle plannen en activiteiten. Naast het bestuderen van de plannen zijn gesprekken gevoerd met alle verantwoordelijken en stakeholders. De rapportage van Sport2B heeft een aantal risico’s en verbeterpunten blootgelegd. Ook hebben de bevindingen een rol gespeeld bij het verkrijgen van de VWS-subsidie. Partners: [...]

Bekijk project »

Economische en maatschappelijke impact EK Wielrennen 2019

Het EK Wielrennen was het grootste evenement dat Alkmaar ooit heeft mogen organiseren. De gemeente had de intentie om met het evenement een positieve impuls te geven aan het realiseren van enkele economische en maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Om vast te stellen of het evenement inderdaad economische en maatschappelijke impact heeft gehad de gemeente Alkmaar Sport2B en de Hogeschool van Amsterdam gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Sport2B heeft de economische analyse voor haar rekening genomen. Partners: [...]

Bekijk project »

Haalbaarheid terugkeer Formule 1 naar Zandvoort

Onder invloed van de successen van Max Verstappen laaide in ons land de discussie op om Zandvoort terug te krijgen op de racekalender. Om de (on)mogelijkheden van dit idee scherper in beeld te krijgen heeft de gemeente Zandvoort het economisch onderzoeksbureau Decisio gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Amsterdamse bureau vroeg Sport2B om een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderzoek. Daarbij ging het met name om een toetsing van de sportieve en sporteconomische inzichten. Partners: [...]

Bekijk project »