Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Economische impact EK Honkbal

In september 2016 was de gemeente Haarlemmermeer gastheer van het EK Honkbal. De centrale accommodatie voor het evenement was het ETO Ballpark in Hoofddorp, het toonaangevende complex van hoofdklasser Pioniers. Daarnaast werden enkele wedstrijden gespeeld in Nieuw-Vennep. In tien dagen werden 45 wedstrijden gespeeld. De nationale honkbalbond KNBSB heeft Sport2B gevraagd de economische spin off van het EK in kaart te brengen. Daarnaast hebben wij een globale evaluatie van de georganiseerde side events uitgevoerd.  Voor het uitvoeren van het veldwerk (enquêtes afnemen) heeft Sport2B samengewerkt met Erasmus Sport. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in een heldere rapportage. Partners: [...]

Bekijk project »

Ondersteuning adviescommissie toekomstplan ETO ballpark

In 2014 verhuisde honkbalhoofdklasser Hoofddorp Pioniers naar een nieuwe locatie. Het oude veld moest plaats maken voor woningbouw en de club mocht haar intrek nemen in het ETO ballpark, een topsportaccommodatie gericht op het huisvesten van een hoofdklasser, het nationale team en internationale evenementen waaronder eventueel in Europa te spelen MLB-wedstrijden. Het ETO ballpark wordt door kenners gezien als het mooiste tophonkbalcomplex in Europa. Mede daardoor kreeg Haarlemmermeer van de Europese bond (CEB) het EK Honkbal van 2016 toegewezen. De reguliere exploitatie van het complex is - zoals bij zoveel topsportaccommodaties - structureel verlieslijdend. Om de bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk te laten zijn werd in 2015 door de gemeente een commissie ingesteld die advies moest uitbrengen over het optimaliseren van de exploitatie. Sport2B werd gevraagd deze commissie inhoudelijk te ondersteunen. Enerzijds via de inbreng van relevante sporteconomische kennis, anderzijds via het schrijven van het uiteindelijke advies. [...]

Bekijk project »

Economische impact MLB-wedstrijden in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer, hoofdklasse vereniging Hoofddorp Pioniers, de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) en de gemeente Amsterdam hebben samen met de Amerikaanse proforganisatie Major League Baseball (MLB) de intentie om in 2015 een serie van drie Amerikaanse competitiewedstrijden af te werken in het nieuwe honkbalstadion van Pioniers in Hoofddorp. Met het gereedkomen van het stadion is een belangrijke stap gezet richting het verwezenlijken van deze ambitie. In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Sport2B onderzocht welke impact een dergelijke wedstrijdserie heeft op de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Tegelijk met dit onderzoek is ook een update opgeleverd van een eerder onderzoek naar de impact op de lokale Haarlemmermeerse economie. [...]

Bekijk project »