Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Olympische kansen Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft Olympische ambities! In de discussie over een eventuele Olympische kandidatuur is de gemeente Haarlemmermeer regelmatig in beeld als mogelijke locatie voor mogelijke Olympische activiteiten. Alle reden dus  voor de gemeente om nader onderzoek te doen naar de wijze waarop zij optimaal kan aanhaken bij en bijdragen aan een mogelijke Olympische kandidatuur. Wat kan de eventuele organisatie van de Spelen betekenen voor de gemeentelijke ambities? En wat kan de gemeente betekenen voor de Olympische ambities (Spelen én Plan) van ons land? Zij heeft Sport2B gevraagd dit onderzoek vanuit een projectleidersrol met raad en daad te begeleiden. De opdracht heeft geresulteerd in een integrale nota 'Olympische kansen Haarlemmermeer' waarin is beschreven hoe Haarlemmermeer zou kunnen aanhaken bij (en profiteren van) het Olympisch Plan én een eventuele Olympische kandidatuur [...]

Bekijk project »

Analyse effecten Olympische bids

In het kader van het Olympisch Plan 2028 wordt in ons land ook nagedacht over een mogelijke Olympische kandidatuur. NOC*NSF ziet het als haar taak de discussie over een eventueel Nederlands bid te voeden met relevante feiten. Zij heeft Sport2B daarom gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van Olympische bids. Daarbij ging het niet zozeer om winnende bids, maar vooral om de vraag welke (positieve) effecten verloren bids met zich meebrengen. Daarnaast is ook de kostenontwikkeling van Olympische bids onderzocht en zijn lessen getrokken uit de gedane bevindingen. [...]

Bekijk project »
 

Olympische ambities Amsterdam

De gemeente Amsterdam is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond het Olympisch Plan 2028 én die betreffende een eventuele Olympische kandidatuur. Amsterdam ziet voor zichzelf in beide trajecten een belangrijke rol weggelegd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had het projectbureau Olympische Ambitie van de gemeente behoefte aan antwoorden op een tweetal vragen. Wat kan het Olympisch Plan 2028 voor Amsterdam betekenen? Wat kunnen de Olympische Spelen mogelijk voor Amsterdam betekenen? Hierbij gaat het met name om de legacy (erfenis) die achterblijft in een Olympische stad ná de organisatie van de Spelen. De gemeente heeft Sport2B gevraagd deze vragen te beantwoorden en de relevante inzichten vast te leggen in twee toegankelijke rapportages. [...]

Bekijk project »