Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Economische impact WK Lifesaving

In september 2016 was Nederland gastheer van het WK Lifesaving. Het evenement werd op twee locaties georganiseerd. De Ocean-onderdelen werden afgewerkt op en rond het strand van Noordwijk. De Pool-onderdelen vonden plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. De organisatie was in handen van de nationale sportbond, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), beter bekend als Reddingsbrigade Nederland. Aan het 18-daagse evenement namen 4.700 atleten en begeleiders deel. Deze waren voor het overgrote deel afkomstig uit het buitenland. Voor de additionele bezoekers van het WK gold dat deze vooral bestonden uit familie en vrienden van de deelnemers en dus ook afkomstig waren uit het buitenland. Dit alles maakte dat van het WK Lifesaving een aantrekkelijke bestedingsimpuls werd verwacht. De organisatie haaf Sport2B verzocht deze impuls in beeld te brengen voor zowel de beide wedstrijdlocaties, als de beide betrokken provincies én Nederland als geheel. De uitkomsten zijn vastgelegd in een heldere rapportage. [...]

Bekijk project »

Optimaliseren A-League en DELA-League

De Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBO) wil de hoogste volleybalcompetities bij de mannen en de vrouwen (respectievelijk de A-league en de DELA-league) aantrekkelijker maken voor zowel spelers en clubs als sponsoren en het zaal- en televisiepubliek. Deze ambitie wordt gedeeld door de deelnemende clubs. De NeVoBo heeft Hypercube Business Innovation en Sport2B gevraagd vast te stellen ‘aan welke knoppen men moet draaien’ om de gewenste kwaliteitsimpuls te realiseren.  Hypercube en Sport2B bouwen bij deze opdracht voort op hun (internationale) ervaringen met ‘competition analysis’, onder meer in het betaald voetbal. De NeVoBo, de clubs, Sport2B en Hypercube hebben met dit project een dubbele doelstelling. In de eerste plaats worden met behulp van een uitgebreide sportief-economische analyse vanuit sportief, maatschappelijk en economische oogpunt kritische succesfactoren geïdentificeerd (wat maakt een volleybalcompetitie of –club succesvol?). In de tweede plaats worden op basis van deze succesfactoren en een econometrische analyse onderbouwde adviezen gegeven over optimalisatie van de twee competities (aantal clubs, competitieformat, speeldagen, et cetera). Gedurende twee competitieseizoenen zal het projectteam van Hypercube/Sport2B samen met de volleybalclubs relevante sportieve en economische data verzamelen. Na een tussentijds analyse in de zomer van 2011 zal in 2012 de eindrapportage worden opgeleverd. Partners: [...]

Bekijk project »

Businessplan tophandbal Zuid-Limburg

In samenwerking met PriceWaterhouseCoopers heeft Sport2B een businessplan opgesteld voor een nieuw en ambitieus tophandbalinitiatief in Zuid-Limburg. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Beek en drie Zuid-Limburgse handbalclubs. Formele opdrachtgever was de provincie Limburg. Partners: [...]

Bekijk project »