Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Evaluatie Coolste Baan en ISU WK Allround 2018

In de winter van 2018 werd de atletiekbaan van het Olympisch Stadion omgetoverd tot een 400 meter ijsbaan. Wekenlang konden liefhebbers in de historische omgeving hun rondjes rijden. Daarnaast was het Olympisch Stadion van 9 tot en met 11 maart het decor van het WK schaatsen (allround). Om de maatschappelijke en economische impact van de tijdelijke schaatslocatie in beeld te krijgen nam organisator House of Sports de Hogeschool van Amsterdam en Sport2B in de arm. Sport2B richtte zich daarbij op het vaststellen van de economische impact van het WK schaatsen. Partners: [...]

Bekijk project »

Economische impact WK Lifesaving

In september 2016 was Nederland gastheer van het WK Lifesaving. Het evenement werd op twee locaties georganiseerd. De Ocean-onderdelen werden afgewerkt op en rond het strand van Noordwijk. De Pool-onderdelen vonden plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. De organisatie was in handen van de nationale sportbond, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), beter bekend als Reddingsbrigade Nederland. Aan het 18-daagse evenement namen 4.700 atleten en begeleiders deel. Deze waren voor het overgrote deel afkomstig uit het buitenland. Voor de additionele bezoekers van het WK gold dat deze vooral bestonden uit familie en vrienden van de deelnemers en dus ook afkomstig waren uit het buitenland. Dit alles maakte dat van het WK Lifesaving een aantrekkelijke bestedingsimpuls werd verwacht. De organisatie haaf Sport2B verzocht deze impuls in beeld te brengen voor zowel de beide wedstrijdlocaties, als de beide betrokken provincies én Nederland als geheel. De uitkomsten zijn vastgelegd in een heldere rapportage. [...]

Bekijk project »

Economische impact WK voetbal 2018

Nederland is één van de kandidaten voor de organisatie van het WK Voetbal in 2018. Om de discussie en besluitvorming over dit project te voeden heeft het Ministerie van Economische Zaken voor dit evenement een kosten- en batenanalyse laten uitvoeren. De inhoud en toonzetting van deze analyse waren echter zodanig dat zowel bij de Nederlands-Belgische bidorganisatie als bij de Olympisch Vuur organisatie (Olympisch Plan 2028) behoefte ontstond aan een objectieve second opinion. Onder aanvoering van Sport2B heeft een consortium van vier bureau’s in korte tijd vanuit verschillende invalshoeken de geprognotiseerde kosten en baten tegen het licht gehouden. Partners: [...]

Bekijk project »