Onze projecten

Economie zit overal in de sport. Sport2B dus ook.

Economie is overal. Ook in de sportwereld spelen overal economische krachten en belangen. Het werkdomein van Sport2B is dan ook zo breed als de sportwereld zelf. We hebben projecten mogen uitvoeren rond uiteenlopende vraagstukken voor onder meer sportbonden, professionele sportclubs, sport­evenementen, sportgerelateerde onderwijs- en kennisorganisaties, sportadviesraden en sportbeleidsmakers bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij hebben daarbij altijd de overtuiging dat we met elk project een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sport. Dat inspireert ons! Daar krijgen wij energie van.Via onderstaand menu bieden wij inzicht in onze projectenportefeuille. En daarmee in onze brede expertise en ervaringen. De opdrachten zijn te selecteren op werkveld, type opdrachtgever en sport.

Maatschappelijke betekenis NAC Breda

De gemeente Breda wil een onderbouwde visie ontwikkelen op haar relatie met NAC. Dit moet haar in staat stellen in de toekomst een afgewogen en duidelijk beleid te voeren. Als input voor haar beleidsontwikkeling heeft de gemeente Sport2B en het economisch onderzoeksbureau Decisio gevraagd de betekenis van de bvo voor Breda helder in kaart te brengen. Via deskresearch en interviews is gedetailleerd inzicht verkregen in alle relevante geldstromen en alle positieve en negatieve (maatschappelijke) effecten die samenhangen met NAC Breda. Bij de analyse en rapportage is gebruik gemaakt van een handzaam format waarin de 3 B’s van Beleving, Betrokkenheid en Bestedingen centraal staan. Daardoor biedt de eindrapportage biedt op gestructureerde wijze inzicht in de brede maatschappelijke betekenis van NAC, met uitsplitsingen naar zowel de financieel-economische kosten en baten als naar de meer emotionele en sociale effecten. Partners: [...]

Bekijk project »

Analyse Nederlandse zaalvoetbalmarkt

De KNVB beraadt zich op een strategie om het zaalvoetbal in ons land een impuls te geven. In de voorbereiding daarop had de bond behoefte aan meer inzicht in de aard en omvang van de zaalvoetbalmarkt en verschillende deelsegmenten daarbinnen. Sport2B heeft op basis van beschikbare cijfers en interviews met aanbieders van officiële en 'wilde' zaalvoetbalcompetities een beeld geschetst van de huidige zaalvoetbalmarkt. [...]

Bekijk project »

Quick scan toekomstperspectief FC Den Bosch

In februari 2008 heeft Sport2B in opdracht van de gemeente Den Bosch een quick scan onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van FC Den Bosch. Destijds heeft het onderzoek als input gediend voor politieke discussies omtrent de plaatselijke betaald voetbalorganisatie. In het najaar van 2010 verzocht de gemeente ’s-Hertogenbosch Sport2B om op basis van deskundig inzicht het toenmalige oordeel in het perspectief te plaatsen van enkele trends en ontwikkelingen die sinds 2008 hebben plaatsgevonden. [...]

Bekijk project »