Onze opdrachtgevers

Overal in de sport hebben organisaties te maken met economische krachten en ontwikkelingen. En heeft men behoefte aan heldere economische analyses en argumenten. De opdrachtgevers van Sport2B komen dan ook uit alle windstreken van de sport. Op deze pagina presenteren wij een overzicht van de opdrachtgevers waarvoor Sport2B heeft gewerkt. Het overzicht kan scrollend worden doorlopen of kan via onderstaand menu worden benaderd.

Het overzicht bevat de feitelijke opdrachtgevers van Sport2B. Oftewel de partijen die uiteindelijk het eindproduct hebben ontvangen in de vorm van een rapportage, presentatie of anderzins. Meestal was dit ook de formele opdrachtgever van Sport2B. In sommige gevallen voerde Sport2B een opdracht uit als onderaannemer, waarbij deze samenwerkingspartner dus de formele opdrachtgever was

Sportbond, – league of -club
Provincie, Rijk en overige overheden
Sportevenementen-organisatie
Onderwijs en onderzoek
Bedrijfsleven
Overige sportorganisaties
Gemeenten
Overige organisaties

Sportbond, – league of -club

Sportevenementenorganisatie

Overige sportorganisaties

Gemeenten

Provincie, Rijk en overige overheden

Onderwijs en onderzoeksinstellingen

Bedrijfsleven

Overige organisaties